Tanácsadás – projekttervezés

Cégünk filozófiája, hogy a sikeres pályázás a projektötletek megfelelő kidolgozásánál kezdődik és a pályázatok, projektek sikeres megvalósításával végződik. Ezzel összhangban tanácsos igénybe venni szolgáltatásunkat már a projektek előkészítésénél annak érdekében, hogy a pályázati felhívásoknak minden tekintetben megfelelő pályázatok kerülhessenek benyújtásra.

 

A projekttervezés keretében vállaljuk:

〉Ingyenes pályázati előminősítés

〉Személyes konzultáció

〉Fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekhez történő igazítása.

 

Cégünk minden esetben kizárólag olyan pályázati anyagot nyújt be, mely teljes mértékben megfelel az adott pályázati kiírásnak. Ennek érdekében először megtörténik a potenciális pályázó szervezet díjmentes előminősítése. Amennyiben a szervezet megfelel a pályázati feltételeknek, a következő lépés a pályázati projekt előkészítése, igény esetén személyes konzultáció keretein belül.

 

A projekttervezés során megtörténik a fejlesztési elképzelések adott pályázati felhíváshoz történő igazítása, minden esetben a megbízó érdekeit szem előtt tartva. Célunk, hogy valós, megtérülő fejlesztések valósulhassanak meg uniós támogatások segítségével. A projekttervezést követően pályázatírási szolgáltatás keretében elkészítjük ügyfeleink pályázatát.

Pályázatírás

A pályázatírás szolgáltatás keretében cégünk az alábbi tevékenységeket vállalja:

 

〉Személyes konzultáció

〉Pályázati adatlap kitöltése

〉Pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése

〉Folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel

(pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet)

〉Pályázatok benyújtása

〉Hiánypótlások benyújtása

〉Támogatási szerződés megkötése.

 

A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megköti a Támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.

 

Sikeres pályázattal rendelkezőknek teljes körű projektmenedzsment szolgáltatást nyújtunk.

Projektmenedzsment

A projektek teljes életciklusát végig követjük, ezért minden partnerünknek javasoljuk, hogy már a projektek tervezésénél vegyék fel a kapcsolatot velünk annak érdekében, hogy a pályázati feltételrendszereknek minden tekintetben megfelelő pályázatok kerüljenek benyújtásra. Ezzel összhangban szintén javasoljuk a projektek megvalósítása során történő együttműködést, hiszen a pályázatok életciklusában a projektmenedzsment feladatok ellátása, a támogatások lehívása a legjelentősebb feladat, mely szakértők bevonását indokolja.

 

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett – gyakran nehezebb – feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat.

 

A projektmenedzsment területén a hosszú évek alatt megszerzett tapasztalatok alapján nincs olyan kihívás, melynek ne tudnánk megfelelni.

Cégünk a projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látja el és vállalja át a projektgazdától:

 

〉Pályázathoz tartozó Projekt Előrehaladási Jelentések és Kifizetési Kérelmek elkészítése.

〉Kapcsolattartás a kiíró és a monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és képviselőivel.

〉Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt érintettjeivel (pályázó, könyvelő, szállítók, kivitelezők, közreműködő szervezet).

〉Személyes konzultáció, projektmegbeszélések lebonyolítása.

〉Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és Kifizetési Kérelem elkészítése és azok hiánypótlásainak összeállítása.

〉Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.

〉A projekthez tartozó szükséges dokumentációk, dokumentumok (támogatási szerződés) módosítása, elkészítése.

〉A projekt teljes fenntartási időszakában, annak zárásáig szükséges jelentések elkészítése.

〉Segítjük a pályázót a pályázat kötelező tevékenységeinek megvalósításában, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében.

 

Összességében a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a pénzhez jutás folyamatát.

Kiemelt tapasztalattal rendelkezünk a helyszíni ellenőrzések megfelelő lebonyolításában és támogatásában, melyek során a közreműködő szervezet a projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását ellenőrzi.

 

A pályázatok elnyerése, a pályázatírás feladata is igen komplex, azonban a pozitív támogatói döntés csak az első lépés a sikeres projekt megvalósításáig vezető úton. A megfelelő projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy a vállalkozás sikeres pályázóvá válhasson.

Oktatás

K+F+I Pályázatírási tanfolyamokat és továbbképzéseket tartunk, melyek a gyakorlati példákat elegyítik az elméleti tudással. A 30 órás tananyag magában foglalja az aktuális pályázati kiírások és jellemzőik bemutatását, a projekt generálás és írás, valamint a projekt menedzsment szakmai, adminisztratív és pénzügyi buktatóinak és ezek kiküszöbölésének lehetséges formáit. A képzés végén egy, az elhangzottak alapján megvalósítandó, önálló projekt tervet kell összeállítani, ami az egyéni értékelés alapját adja.

 

A képzést specifikusan forprofit vállalkozói, illetve non-profit kutatási intézményi igények szerint tudjuk szervezni és prezentálni.

A képzést olyan szervezeteknek javasoljuk, akik sikeresek kívánnak lenni a K+F+I területen, akár kezdők, akár már részt vettek korábbi pályázati források lehívásában. A képzés hozzásegíti a résztvevőket az elméleti tudás gyakorlatba ültetésével a naprakész információk elsajátítására és értelmezésére.